Filtrování


-


Podmínky serveru Salvadon.cz

 • Salvadon.cz je inzertní server (dále jen „Salvadon“), který umožňuje všem osobám (dále jen „uživatelům“) vkládat inzeráty, prohlížet si a vyhledávat poptávky a nabídky zboží, služeb, případně jiného majetku a inzerenty kontaktovat.
 • Provozovatelem Salvadonu je fyzická osoba (nepodnikatel) – Michael Štiak.
 • Kontakt: info@salvadon.cz.
 • Salvadon negeneruje žádné příjmy, aktuálně není provozován za účelem dosažení zisku a všechny funkce jsou zcela zdarma.
 • Veškeré níže uvedené podmínky je povinen dodržovat každý uživatel využívajících služeb Salvadonu a nejednat nijak v rozporu s jejich zněním.
 • Podmínky serveru a jejich znění nabývají platnosti dnem 14.10.2020.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv inzerát bez udání důvodu, přičemž není povinen o tomhle rozhodnutí informovat dotyčného inzerenta.
 • V případě smazání nebo editování inzerátů uživatelem je nutno zadat kontrolní heslo.
 • Provozovatel nepřebírá žádné záruky za platbu, dodání, převzetí, stav a kvalitu zboží, služeb, případně jiného majetku mezi kupujícím a prodávajícím.
 • Provozovatel se nezaručuje za pravdivost zveřejněných údajů, popisu, kontaktu a nahraných fotografií všech vložených inzerátů.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních údajů, textů, fotografií, dalších nahraných souborů a zásah třetích osob.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití služeb Salvadonu.
 • Provozovatel neodpovídá za jednání uživatelů a způsob využívání funkci Salvadonu.
 • Provozovatel neodpovídá za žádné škody, které mohou v souvislosti s využíváním služeb Salvadonu vzniknout, ani v případě škod způsobených nemožnosti služeb Salvadonu využívat.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky serveru a ochranu osobních údajů internetového serveru Salvadon.cz kdykoliv upravit, změnit, či jinak modifikovat a to bez předchozího nebo následného oznámení.

Vkládání inzerátů

 • Pro úspěšné vložení nového inzerátů je potřeba vyplnit veškeré požadované údaje.
 • Každý uživatel je povinen uvést pouze pravdivé údaje.
 • Název inzerátů musí být stručný a výstižný.
 • Počet maximálně nahraných obrázků je 6 (slovem: šest), přičemž formát obrázků musí být JPG, nebo PNG.
 • Inzerent přebírá veškerou odpovědnost za nahrané fotografie, soubory, údaje a celkový obsah inzerátů.
 • Inzerent čestně prohlašuje, že vlastní veškerá práva majitele souboru k nahrání na server Salvadon.cz.
 • Inzerent vložením inzerátů na server Salvadon uděluje veškerá práva k užití, propagaci a dalších činnosti obsahu a obrázků inzerátů provozovateli, který s nimi může beztrestně a bezplatně zacházet.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nahrané soubory (obrázky) a případné způsobení škody majiteli souborů (obrázků).
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátů.
 • Počet znaků všech textových polí je omezen.
 • Výběr kategorie a podkategorie musí odpovídat nabízenému zboží, služeb, případně jiného majetku.
 • Heslo slouží pro následnou editaci, případně smazání nahraného inzerátů.
 • Inzerent musí souhlasit s „podmínkami serveru a zpracováním osobních údajů“.